Easy to do business with

Branntepper

Lette å ha for hånden

Brannteppene er et fint supplement til pulverapparatet og da hovedsakelig for å slukke mindre branner ved komfyren, i sengen, i møbler eller i klær. Å kvele en mindre brann med et brannteppe er svært effektivt. Brannteppet bør henge lett tilgjengelig, slik at det virkelig kommer til nytte når det trengs.

housegard.com kan du lese mer om brannsikkerhet for husholdninger og bedrifter.