Easy to do business with

Tilbehør slokkere

Alt etter hvor en brannslukker skal plasseres, oppstår det ulike behov for montering og oppbevaring. Vi tilbyr en rekke ulike løsninger til dette formålet – alt fra brannslukkerskap og holdere for montering i bil til enklere beskyttelsestrekk. Vi tilbyr også en komplett brannvernløsning til varmt arbeid.

housegard.com kan du lese mer om brannsikkerhet for husholdninger og bedrifter.