Easy to do business with

Varslere

Den første alarmen ved brann

Når det blir brann, er hvert sekund viktig. Derfor er røykvarsleren kanskje den viktigste delen i brannvernet. Hvilken type røykvarsler du skal velge, avhenger av hvor stor boligen er, og hvilken type brann som kan oppstå, dvs. flammebrann eller ulmebrann.

housegard.com kan du lese mer om ulike typer røykvarslere, hvordan du unngår uønsket alarm, og hvor du bør plassere røykvarsleren.