Easy to do business with

Godt miljøvalg

Hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling, er hele tiden et aktuelt spørsmål hos oss i GPBM. Som leverandør av energi- og forbrukerprodukter ser vi det som vårt ansvar alltid å kunne tilby et miljøvennlig alternativ, særlig innenfor batterier og lyskilder der miljøpåvirkningen er størst. Her løfter vi frem de mest miljøvennlige produktene i sortimentet.