Easy to do business with

Miljø og holdbarhet

I en periode da alle, deriblant oss selv, solgte store volum av alkaliske batterier, oppdaget vi behovet for et mer holdbart og energismart alternativ. Vi lanserte de oppladbare batteriløsningene fordi vi mente at de hadde en selvskreven plass i vår omskiftelige verden, og i dag er vi stolte over å kunne tilby verdens mest klimasmarte forbruksbatterier. Vi ser det som vårt ansvar alltid å kunne tilby et grønnere alternativ, enten det er oppladbart batteri, et svanemerket alkalisk batteri eller en LED-lampe.

Vi legger til rette for en enklere og mer bærekraftig hverdag både for forbrukere og bedrifter, med miljøvennlige produkter, mindre bruk og kast, effektiv bruk av fornybar energi, frihet langt fra vegguttak og produkter som redder liv, eiendom og eiendeler. Ganske enkelt et grønnere og sikrere liv for alle.

 

 

 

Batterier – et miljøproblem?

Berget av oppbrukte batterier, med mer eller mindre miljøfarlige stoffer, vokser, og for stadig flere forbrukere har miljøspørsmålet blitt en viktig faktor ved valg av batteritype. En del bedrifter ser miljøkravene som et hinder. For GPBM Nordic er det stikk motsatt. Miljøet står i fokus i alt vi gjør, og vi ser miljøarbeidet som en stimulerende drivkraft i virksomheten. Miljøspørsmålet er et viktig argument, og den stadig økende vektleggingen av miljøtenkning gir oss fordeler på flere områder.

For oss er det derfor viktig å informere kundene våre om at alle batterier i kretsløpet er og blir en belastning på naturen, og vi må anerkjenne verdien av å spare på naturens ressurser. GPBM Nordic konsentrerer derfor virksomheten rundt markedsføring av miljøvennlige, oppladbare batterier.

 

El-Kretsen

Alle bedrifter som selger batterier og batteridrevne apparater på det svenske markedet, har ansvar for produktene hele levetiden. Ved å være medlemmer i El-Kretsen oppfyller vi dette kravet ved hjelp av serviceselskapets innsamlingssystem. El-Kretsens innsamlingssystem sikrer effektiv og miljøvennlig gjenvinning.

Les mer om Elkretsen

 

 

Green Investment: Ditt valg gjør en forskjell

Som produsent og leverandør av forbruksprodukter ser vi på det som vårt ansvar å tilby et bedre alternativ. Derfor har vi gjort det enkelt gjennom å merke disse produktene med et symbol som betyr at det valget du har tatt spiller en rolle. For deg selv og ikke minst vår planet. Dessuten går alltid en del av inntektene til prosjekt som bygger en holdbar fremtid for oss, våre medmennesker og generasjoner som følger etter.

Les mer om Green Investment

 

Elektrisitet forandrer alt

1,2 milliarder mennesker lever akkurat nå i såkalt energifattigdom. Hardest rammet er mennesker i avsidesliggende byer uten fast strømnett, der det er minimal eller ingen tilgang til elektrisitet.

Akkurat nå går en del av inntektene til holdbare prosjekter som TRINE driver.

Les mer om GP Batteries x TRINE

 

 

Svanemerking

Svanesymbolet merker miljøvennlige produkter som har blitt vurdert utifra kategoriens spesielle kravspesifikajsoner. Når det gjelder engangsbatterier betyr en Svanemerking at batteriene har vist lang livslengde samt oppfyller strenge krav på innhold av farlige metaller.

Et miljømerket engangsbatteri har altså en kapasitet som gjør at de holder lengre en ikke-miljømerkede engangsbatterier, samtidig som de er enklere å resirkulere i slutten av livssyklusen.

Les mer om Svanemerkingen

 

Batteriboet by GP Batteries

GP Batteries har ved hjelp av svenske Naturvårdverket skapt Batteriboet - en boks for brukte batterier som forhåpentligvis skal gjøre at færre mennesker kaster batteriene rett i søpla.

Les mer om Batteriboet