Førstehjelpsvesker

Førstehjelpsvesker

Alt du trenger ved personskader

Førstehjelpsvesker fra Housegard inneholder alt du trenger ved lettere personskader, bl.a. gel mot brannskader, plaster og en lærerik håndbok i førstehjelp som på en tydelig måte beskriver hvordan du bruker vesken på best mulig måte.

housegard.com kan du lese mer om brannsikkerhet for husholdninger og bedrifter.